About

5BEAUFORT IS

een gratis magazine
verschijnt 4 x per jaar
50 000 ex. verdeeld in de hele provincie Antwerpen
64 pag. 197×275 mm

WAT WE MET 5BEAUFORT WILLEN DOEN

• Initiatieven in de kijker zetten die de wereld beter maken,
• hier en elders,
• via frisse en onafhankelijke journalistiek,
• een forum bieden aan aanstormend talent en
• kruisbestuiving tussen positivo’s bevorderen.

HOE WE DAT AANPAKKEN

5beaufort brengt positieve initiatieven & best practices van hier en elders tot bij de man en vrouw in de straat. Het deelt goed nieuws in alle mogelijke domeinen, wetenschap, cultuur, (gezondheids)zorg, onderwijs, economie, mobiliteit, zelfontplooing, … Alles waar mensen beter van worden, verdient aandacht.

5beaufort is een blad voor iedereen: laagdrempelig, aantrekkelijk, warm, vrolijk én praktisch. Het is gratis mee te nemen op uiteenlopende plekken om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

5beaufort brengt informatie, goede voorbeelden en boeiende verhalen. De redactie werkt onafhankelijk, los van politieke partijen of economische belangen. 5beaufort wil ook een forum bieden aan aanstormend talent en ruimte scheppen voor interactie, zowel analoog als digitaal.

WAAROM

Mensen leren van elkaar. Door goed nieuws & best practices te delen, krijgen de positieve initiatieven bekendheid en navolging. Zo werken we samen aan een versnelde transitie naar een zorgzame, duurzame samenleving.

EN WIE BETAALT DAT

Partners die het project genegen zijn, krijgen in ruil voor hun financiële steun zichtbaarheid via een zgn. partnerpagina. Het aantal partnerpagina’s is beperkt per editie.
Partnerschap is voorbehouden aan organisaties, overheden en aan bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
Particulieren kunnen 5beaufort steunen door abo-ja te worden. Hoe positief kan het zijn?